Person-iD

Standardiseringskomite K188 arbeider med internasjonale standarder og norske innspill til-komiteene for kort og personidentifikasjon (SC17), biometri (SC37), identitetsforvaltning (SC27) og person-id/elektronisk signatur (TC224).

Komiteen hadde nylig sitt møte på Høgskolen i Gjøvik og følgende framkom:

– SC17 arbeider med kontakt- og berøringsfrie kort. Spesielt aktuelt nå er endelig komiteframlegg ISO/IEC 24787 On-card Biometric Comparison, tidligere kjent som Match-on-card (fra Precise Biometrics), samt XML-representasjon av generisk kort-interface tillegget til ISO/IEC 24727-2 API standarden

– SC 37 Biometrics arbeider med vokabular, grensesnitt, data format, biometriprofiler og samfunnsjurisdiksjon. Sjømanns-ID med tofinger biometri er nå godkjent som ISO standard. Oppmerksomhet bør nå rettes mot ISO/IEC 19794 vedrørende Common headers til bruk i alle biometristandardene

– CEN TC 224 Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations etablerer en ny arbeidsgruppe WG18 for oppfølging av CEN Focus gruppas rapporter med to arbeidstema om harmonisering av tifinger datafangst og applikasjonsprofil for grensepassering

– SC27 WG5 identitetsforvaltning om rammeverk, personvern, biometribeskyttelse og begrenset innsyn

– ICAO NTWG arbeider med standardene for pass og leseutstyr som mynighetene i de ulke land må implementere

Kommende møter:

– ICAO NTWG, Bangkok 15.mars

– SC27, Malaysia 19.april

– SC37, Malaysia 4.juli

– SC27, Berlin 4.oktober

– SC17, Japan 6.oktober

Nytt møte i den nasjonale komiteen i mai iår i Standard Norge sine lokaler på Lysaker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s