Nasjonalt ID-kort

Politiets data og materielltjeneste (PDMT) ber mulige leverandører om å kvalifisere seg for Rammeavtale om produksjon av nasjonale ID- og oppholdskort.

Det nasjonale ID-kortet skal:
– være et offentlig utstedt og allmenngyldig identitetskort,
– kunne benyttes som reisedokument innenfor Schengen i henhold til Forordning 2252/2004,
– inneholde en kontaktbrikke klargjort for eID,
– følge standarden ICAO 9303 (del 3) og ISO/IEC 7810:2003,

Et oppholdskort skal utstedes til alle tredjelandsborgere som har en gyldig oppholdstillatelse i Norge. Kortet skal:
– være et offentlig utstedt og allmenngyldig bevis på lovlig opphold i Norge,
– kunne inneholde en kontaktbrikke klargjort for bruk av eID,
– følge standarden ICAO 9303 (del 3) og ISO/IEC 7810:2003, samt
– kunne benyttes som bevis for gyldig rett til reise innenfor Schengen sammen med gyldig reisedokument i henhold til Forordning 380/2008, som oppdaterer Forordning 1030/2002,

Varianter av oppholdskortet er:
– grenseboerbevis for borgere av Russland som bor innenfor et avgrenset område,
– oppholdskort for diplomatisk personell og deres nære familiemedlemmer ansatt ved utenriksstasjoner i Norge,
– oppholdskort for NATO-personell og deres nære familiemedlemmer ansatt ved NATOhovedkvarter i Norge,

– oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere som har benyttet seg av retten til fri bevegelse, – registreringsbevis/kort for EU/EØS-borgere som har benyttet seg av retten til fri bevegelse.
Variantene av oppholdskortet skal følge spesifikasjoner tilsvarende oppholdskort for tredjelandsborgere.
”Grenseboerbevis for borgere av Russland som bor innenfor et avgrenset område” skal i tillegg være i henhold til forordning 1931/2006.

Alle kort med kontaktbrikke for eID skal når de sendes fra leverandør, være klargjort med operativsystem, applikasjoner og eventuelt asymmetriske nøkler. Dersom kontaktbrikken er klargjort med asymmetriske nøkler skal det samtidig utstedes et enhetssertifikat (X509 sertifikat utstedt av leverandøren som knytter offentlig nøkkel til kontaktbrikke) eller et personalisert sertifikat (X509 sertifikat utstedt av offentlig sertifikatutsteder) til hver offentlig nøkkel. Løsning for asymmetriske nøkler og utstedelse av sertifikater vil beskrives i konkurransegrunnlaget.
Ikke-eksklusiv leveranse av programvare for å muliggjøre aktivering og administrasjon av sertifikater og eID, samt bruk av eID i applikasjoner på ulike IKT-plattformer, for privat bruk og i privat og offentlig virksomhet, anses å inngå med leveransen av kontaktbrikke.
Kravene i ETSI TS 101 456 for QCP Public + SSCD og Subject Device Provision Service er førende for leveransen av kontaktbrikker med nøkler. Konkurransegrunnlaget vil kunne legge til grunn at kontaktbrikken skal kunne tilfredsstille krav til sikkert signaturfremstillingssystem (SSCD).
Konkurransegrunnlaget vil også kunne legge til grunn at kontaktbrikken og programvaren skal tilfredsstille relevante krav i standardene for European Citizen Card (ECC).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s